om oss

År 1973 grundades Byggom av Bengt Jonsson. Företaget, som då var baserat i centrala Lund, växte stadigt och år 1982 kunde man flytta in i nya ändamålsenliga lokaler på Gastelyckans industriområde. Här har vi varit etablerade sedan dess och området kring oss har utvecklats till Lunds största företagsområde.

År 2000 valde Bengt Jonsson att lämna över ägandet till Pär Stigborg och företaget har därefter stadigt utvecklats och expanderat. Vi finns nu även etablerade i Vellinge och Eslöv. Sedan 2011 ägs Byggom av Nilsson & Stigborg Byggnads Aktiebolag.

Vår verksamhet baseras på flera grenar: byggservice, fastighetsförvaltning, om- och tillbyggnad samt nyproduktion. Samtliga 65 medarbetare har en bred och gedigen kompetens och vi utgår dagligen med ett trettiotal servicebilar för att utföra uppdrag runt om i Skåne. Till våra största beställare hör stat, kommun, bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsbolag.

Med hjälp av ansvarstagande och engagerade medarbetare är vi idag Lunds ledande byggföretag.