Historiska museét i Lund
Etapp V, byggnation av två nya utställningslokaler


Beställare:
Statens Fastighetsverk
Utförandetid:
September 2013 – Våren 2014