Vildanden i Lund
Renovering av pentrykök i studentboende


Beställare:
AF-bostäder
Utförandetid:
September 2010 – November 2014