Citadellet i Landskrona
Inom slottsområdet har vi bla renoverat bostadslägenheter, byggt om garage till utställningslokal samt uppfört plank.

Beställare:
Statens Fastighetsverk
Utförandetid:
Oktober 2010 – Hösten 2014