Kometvägen i Staffanstorp
Uppförande av ny smidesverkstad inklusive kontorslokaler


Beställare:
Champion Mekaniska Verkstad
Utförandetid:
maj 2009 – februari 2010