Dovhjortsvägen i Blentarp
Nybyggnation av 17 st. marklägenheter


Beställare:
Stigborg Förvaltning AB
Utförandetid:
mars 2011 – mars 2012