Ekenässkolan i Eslöv
Om- och tillbyggnad av tillagningskök samt skolmatsal


Beställare:
Eslövs kommun
Utförandetid:
Oktober 2012 - Oktober 2013