Vellinge kommunhus
Om- och tillbyggnad av kommunhusBeställare:
Vellinge Exploatering AB
Utförandetid:
September 2012 – Hösten 2013