Kv. Bautastenen i Lund
Uppförande av nya studentlägenheter på Gunnesbo i Lund


Beställare:
Stigborg Förvaltning AB
Utförandetid:
mars 2012 - december 2012