affärsidé

Byggom är ett byggföretag som med kunden i fokus utför samtliga uppdrag på ett professionellt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart och effektivt sätt. Med nytänkande, motivation och engagemang upprättar vi långvariga
relationer med både kunder och leverantörer.